Qua khảo sát thực tế, các nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện) có nhu cầu cao về giám sát sản lượng điện năng qua công tơ đo đếm (tần suất thu thập dữ liệu lớn và ổn định, độ trễ thấp, nhu cầu giám sát tại trạm…). Thêm nữa, nhiều nhà máy thủy điện nằm ở các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, nơi có dịch vụ di động với chất lượng rất thấp, thậm chí không có. Tại các khu vực này nếu sử dụng các giải pháp truyền số liệu qua dịch vụ data di động (GPRS/3G/4G) là không khả thi. Trong khi đó, dịch vụ Internet cáp quang, cáp đồng được phổ biến ở 100% nhà máy điện.

IFC đã cung cấp giải pháp thu thập dữ liệu tại các nhà máy điện sử dụng nhiều phương án truyền dữ liệu phù hợp với đặc điểm của từng nhà máy. Với khu vực có dịch vụ di động GPRS/3G, có thể áp dụng phương án dùng modem để thu thập. Với vị trí nhà máy không có dịch vụ data di động hoặc chất lượng thấp, có thể áp dụng phương án truyền dữ liệu qua mạng internet.

Trong giải pháp này, hệ thống Quản lý dữ liệu tập trung và ứng dụng được đặt tại Data center của các Tổng Công ty Điện lực. Dữ liệu từ các nhà máy điện (thu thập bằng bất cứ hình thức nào) được truyền về hệ thống quản lý tập trung và phân quyền khai thác cho các đơn vị qua ứng dụng web.

Phương án truyền dữ liệu qua kênh truyền Internet: Sử dụng một máy tính Remote, thu thập dữ liệu tại chỗ và truyền dữ liệu về hệ thống server quản lý tập trung.

Sử dụng wifi tại nhà máy: Dùng thiết bị giao tiếp với công tơ điện tử qua cổng truyền thông công tơ. Thiết bị kết nối truyền thông với điểm thu phát wifi tại nhà máy điện và kết nối TCP/Ip về hệ thống server tập trung.

Mô hình sử dụng kết nối wifi tại nhà máy điện

Tổ chức hệ thống AMR cho nhà máy điện

Các đặc trưng hệ thống

 • Tùy chọn sử dụng máy tính Client tại trạm hoặc sử dụng thiết bị thu thập qua wifi
 • Truyền dữ liệu về server qua mạng Internet.
 • Mỗi máy tính Client quản lý và thu thập dữ liệu cho nhiều công tơ điện tử.
 • Hệ thống tích hợp nhiều loại giao thức công tơ điện tử: IEC 62056-21/ DLMS/ DLT (Trung Quốc).
 • Thu thập được dữ liệu của tất cả các chủng loại công tơ trên lưới điện Việt Nam
 • Tần suất thu thập dữ liệu mặc định: 30 phút/ lần. Có thể tùy chỉnh.
 • Tỷ lệ thu thập dữ liệu thành công trung bình: 98%
 • Hệ thống quản trị CSDL: Oracle 11G, 12C
 • Cơ chế backup CSDL: Oracle Data Guard

Chức năng chính của hệ thống

      Thu thập dữ liệu công tơ:

 • Thông số vận hành tức thời: U, I, P, Cosφ các pha A, B, C và tổng.
 • Chỉ số điện năng tức thời 3 biểu giá và biểu tổng theo các chiều giao nhận. Chỉ số điện năng phản kháng tổng giao nhận.
 • Biểu đồ phụ tải (Loadprofile)
 • Chỉ số điện năng chốt trên công tơ.
 • Các sự kiện công tơ
 • Maxdemand

      Các chức năng

 • Chức năng tính toán sản lượng
 • Chức năng cảnh báo mất điện
 • Chức năng cảnh báo quá áp, quá dòng điện, mất cân bằng pha
 • Chức năng cảnh báo sự kiện công tơ
 • Chức năng cảnh báo lệch thời gian công tơ.
 • Hỗ trợ đồng bộ thời gian công tơ từ xa.
 • Các báo cáo phục vụ các nghiệp vụ giám sát, vận hành xử lý lỗi.
 • Phần mềm được module hóa, dễ dàng mở rộng, nâng cấp mà không ảnh hưởng đến kiến trúc hệ thống.
 • Mạng nội bộ tiêu chuẩn và Ethernet, hỗ trợ giao thức TCP/IP
 • Giao diện người máy thân thiện trên nền Microsoft Windows, dễ khai thác số liệu và vận hành
 • Sẵn sàng giao tiếp với các hệ thống dữ liệu khác (MDMS, CMIS, OMS…) theo IEC- 61970/IEC-61968 (CIM)
 • Khách hàng được hỗ trợ phát triển các tính năng mới phù hợp với nhu cầu nghiệp vụ vận hành quản lý.
 • Dịch vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật 24/7