Trên 150.000 Công tơ điện tử đã được thu thập tự động bằng giải pháp GPRS/3G/4G

Giải pháp này sử dụng các modem GPRS/3G giao tiếp với các công tơ điện tử qua cổng truyền thông serial RS232/RS485. Kết nối truyền thông giữa modem và hệ thống server quản lý thực hiện trên kênh truyền TCP/IP được tạo lập bởi dịch vụ data  (GPRS/3G) của nhà cung cấp dịch vụ di động.

Giải pháp phù hợp cho thu thập dữ liệu công tơ điện tử 3 pha 3 biểu giá các trạm khách hàng chuyên dùng, trạm công cộng, đo đếm giao nhận, nhà máy điện,….

Modem trong hệ thống hoạt động ở các chế độ:

Chế độ Push (Đẩy dữ liệu): Modem chủ động thu thập dữ liệu công tơ điện tử theo tần suất đã được lập trình, lưu trữ trong bộ nhớ và gửi dữ liệu về server. Trong trường hợp này Modem GPRS/3G coi công tơ điện tử như một đối tượng được quản lý.

Chế độ Pull: Modem kết nối với hệ thống server HES, tạo ra một kênh truyền dữ liệu thông suốt giữa công tơ điện tử và server đọc dữ liệu. Lúc này modem đơn giản chỉ đóng vai trò là thiết bị tạo “ống” truyền số liệu giữa công tơ và server HES. Việc đọc dữ liệu được thực hiện bởi chương trình đọc dữ liệu công tơ điện tử trên server HES.

Các đặc trưng hệ thống

 • Truyền dữ liệu về server qua mạng dữ liệu 2G/3G/4G của các nhà cung cấp dịch vụ di động tại Việt Nam
 • Mỗi modem quản lý và thu thập dữ liệu cho 1 công tơ điện tử (chế độ Single). Một số trường hợp một modem kết nối và đọc dữ liệu cho nhiều công tơ điện tử mắc nối tiếp truyền thông (Multidrop).
 • Hệ thống tích hợp nhiều loại giao thức công tơ điện tử: IEC 62056-21/ DLMS/ DLT (Trung Quốc).
 • Thu thập được dữ liệu của tất cả các chủng loại công tơ trên lưới điện Việt Nam
 • Tần suất thu thập dữ liệu mặc định: 30 phút/ lần. Có thể tùy chỉnh.
 • Tỷ lệ thu thập dữ liệu thành công trung bình: 98%
 • Hệ thống quản trị CSDL: Oracle 11G, 12C
 • Cơ chế backup CSDL: Oracle Data Guard

Chức năng chính của hệ thống

       Dữ liệu công tơ thu thập:

 • Thông số vận hành tức thời: U, I, P, Cosφ các pha A, B, C và tổng.
 • Chỉ số điện năng tức thời 3 biểu giá và biểu tổng theo các chiều giao nhận. Chỉ số điện năng phản kháng tổng giao nhận.
 • Biểu đồ phụ tải (Loadprofile)
 • Chỉ số điện năng chốt trên công tơ.
 • Các sự kiện công tơ
 • Maxdemand

      Chức năng cơ bản

 • Chức năng OTA update firmware và cấu hình Modem từ xa qua TCP/IP
 • Chức năng tính toán sản lượng
 • Chức năng cảnh báo mất điện
 • Chức năng cảnh báo quá áp, quá dòng điện, mất cân bằng pha
 • Chức năng cảnh báo sự kiện công tơ
 • Chức năng cảnh báo lệch thời gian công tơ.
 • Hỗ trợ đồng bộ thời gian từ xa.
 • Các báo cáo phục vụ các nghiệp vụ giám sát, vận hành xử lý lỗi.
 • Phần mềm được module hóa, dễ dàng mở rộng, nâng cấp mà không ảnh hưởng đến kiến trúc hệ thống.
 • Mạng nội bộ tiêu chuẩn và Ethernet, hỗ trợ giao thức TCP/IP
 • Giao diện người máy thân thiện trên nền Microsoft Windows, dễ khai thác số liệu và vận hành
 • Sẵn sàng giao tiếp với các hệ thống dữ liệu khác (MDMS, CMIS, OMS…) theo IEC- 61970/IEC-61968 (CIM)
 • Khách hàng được hỗ trợ phát triển các tính năng mới phù hợp với nhu cầu nghiệp vụ vận hành quản lý.
 • Dịch vụ bảo hành, bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật 24/7