SmartLight™ phần mềm cho giải pháp quản lý tập trung số liệu, trạng thái của hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí đô thị. Thiết lập và điều khiển các chế độ của đèn trong tuyến và của các tuyến trong hệ thống. Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng. Hỗ trợ báo cáo quản trị cho các cấp quản lý ra quyết định.

 

Điều khiển:

  • Thiết lập bật tắt đèn theo giờ trong ngày. Thiết lập bật tắt đèn theo mùa. Thiết lập độ sáng của đèn theo khoảng thời gian trong ngày.
  • Điều khiển đóng cắt tủ điều khiển đèn tức thời, tiết giảm độ sáng bóng tức thời. Được thực hiện bởi người vận hành.

Chức năng khai báo: Theo thông tin tuyến đèn, theo tủ điều khiển, khai báo theo đơn vị quản lý. Phần mềm cung cấp đầy đủ chức năng khai báo, cập nhật thông tin.

Chức năng thu thập số liệu: Thu thập số liệu từ đèn, từ tủ điều khiển trung tâm. Hiển thị các trạng thái đèn trên bản đồ số … Chức năng báo cáo, hiển thị biểu đồ so sánh v.v

Cảnh báo: Cảnh báo thông số vận hành. Cảnh báo kết nối. Lịch sử cảnh báo.

Báo cáo: Báo cáo vận hành, tình trạng thiết bị. Báo cáo hiệu quả tiết kiệm năng lượng.