AMISS™ là gì?

AMISS™  (AMI System SoftWare) là chương trình vận hành, quản lý dữ liệu công tơ điện tử hỗ trợ khách hàng khai thác dịch vụ thu thập số liệu đo xa công tơ điện tử do Công ty IFC phát triển.

 

Đối tượng áp dụng

AMISS™ sử dụng cho cán bộ tại Điện lực, từ cấp Tổng công ty đến các Điện lực trực thuộc để quản lý điểm đo tại các trạm ranh giới, chuyên dùng, công cộng .v.v. Ngoài ra AMISS™ còn áp dụng cho đối tượng là các khách hàng sử dụng điện tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các nhà máy thủy điện

Tính năng tạo sự khác biệt

Khách hàng có thể theo dõi cảnh báo theo nhóm điểm đo bất kỳ Khách hàng có thể theo dõi điểm đo theo nhóm Trạm – Xuất tuyến phục vụ công tác quản lý, điều hành. Khách hàng có thể nhận cảnh báo mất điện của điểm đo, hỗ trợ công tác xử lý sự cố.

Tính năng cơ bản

Với AMISS™ khách hàng có thể thiết lập và theo dõi cảnh báo dòng, áp, tần số, góc phi, sản lượng và nhiều loại cảnh báo khác. Khách hàng có thể truy xuất các loại báo cáo: Vận hành, lắp đặt, đối soát và nhiều loại báo cáo hỗ trợ công tác quản lý, đưa ra quyết định.

 

Các phiên bản AMISS

Các Đơn vị đang sử dụng hệ thống Amiss V1:

Hướng dẫn sử dụng

Các Đơn vị đang sử dụng hệ thống Amiss V2:

Hướng dẫn sử dụng

Các Đơn vị đang sử dụng hệ thống Amiss V3:

Hướng dẫn sử dụng

Các Đơn vị đang sử dụng hệ thống Amiss V4:

Hướng dẫn sử dụng

Các Đơn vị đang sử dụng hệ thống Amiss Mobility:

Hướng dẫn sử dụng