MODULE PLC

Trong giải pháp thu thập dữ liệu công tơ điện tử bằng công nghệ PLC, mỗi công tơ được tích hợp thêm một module PLC (Power Line Communication). Số liệu đo đếm của các công tơ được thu thập về bộ thu thập dữ liệu tập trung (DCU) đặt tại trạm biến áp hạ thế. Kênh  truyền số liệu giữa bộ DCU với các công tơ điện tử là đường dường tải điện (PLC).

Có 2 loại: Module PLC 1 pha và Module PLC 3 pha để lắp cho công tơ điện tử 1 pha và 3 pha.

Chức năng

  • Là thành phần truyền thông của mạng truyền thông PLC
  • Tạo kênh truyền thông giữa công tơ điện tử và DCU.
  • Lấy dữ liệu công tơ, mã hóa, điều chế và truyền về DCU trên kênh truyền PLC

Tham số kỹ thuật

Tên module: Module PLC 1 pha
Sóng mang trung tâm: 125KHz / 132kHz
Độ lệch tần ±10KHz
Kỹ thuật điều chế: DBPSK
Tốc độ truyền PLC: 1100bps
Tốc độ dữ liệu (giao diện UART) 2400/4800/9600bps
Độ cao của chân cắm: Chân nối đất: 12,0mm; Chân khác: 11,5mm
Chế độ kiểm tra dữ liệu 8E1
Điện áp cung cấp: +11V~+13V
Công suất tiêu thụ: <1.5W và 5VA
Dải nhiệt độ làm việc cho phép: -100C~+550C
Độ cao cho phép so với mực nước biển: 1500m