Thiết bị đọc dữ liệu công tơ điện tử cầm tay MBIS (Meter reading over Bluetooth Interface Support) là thiết bị cầm tay hỗ trợ đọc dữ liệu công tơ điện tử qua sóng vô tuyến điện (RF). Thiết bị có khả năng giao tiếp với công tơ điện tử qua sóng vô tuyến (RF) ở tần số 408.925MHz, giao tiếp với thiết bị Smart Phone qua giao tiếp Bluetooth ở tần số 2.4GHz. Thiết bị nhận lệnh đọc dữ liệu công tơ từ smart phone qua giao tiếp Bluetooth, đọc dữ liệu công tơ qua sóng RF và trả kết quả về Smart phone.

Thiết bị được sử dụng trong giải pháp thu thập dữ liệu công tơ điện tử bằng smartphone.

Chức năng chính

  • Giao tiếp với công tơ điện tử qua sóng vô tuyến (RF)
  • Giao tiếp với smartphone qua bluetooth
  • Vai trò trung gian giữa phần mềm đọc công tơ AMRMobility với công tơ điện tử.

Tham số kỹ thuật chính

Module RF:

Tần số RF:

Tốc độ truyền:

Công suất phát RF:

Độ rộng kênh:

Khoảng cách truyền:

 

408,925 MHz

9600bps

Max 20dBm

50kHz

< 100m

Module Bluetooth

Tần số:

Tốc độ truyền:

Phương thức truyền tin:

Công suất phát tối đa:

Khoảng cách truyền:

 

2400 MHz

Max 2.1 Mbps

Vô tuyến

4dBm

< 10m

Nguồn cung cấp:

5 VDC