I. Chức năng

1 Thiết kế giao diện truyền thông 2 x LAN 10/100 Mbps Ethernet ports1 x WAN 10/100 Mbps Ethernet port

1 port Console: RS232

1 x RS485 (D+/D-)

1 x RS232

4 x DI, 5 x DO (Alarm +/-) (Optional có thể mở rộng)

2 Các giao thức router Network Protocols:IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 dual stack, DHCP server and client, PPPoE, Static IP, SNTP, GPS sync time, DNS Proxy,

Routing/Firewall:

NAT, Virtual Server, DMZ, MAC Filter, URL Filter, IP Filter, VLAN, Static Routing and RIP-1/2

3 Giao thức bảo mật OpenVPN, L2PT, PPTP.
 4 Chuyển đổi giao thức Convert các loại giao thức sang giao thức IEC 104 để truyền thông với phần mềm scada:IEC 101 to IEC 104
 5 Chuyển mạch Có khả năng chuyển kết nối giữa vô tuyến và hữu tuyến

II. Chi tiết tham số kỹ thuật của thiết bị:

1 Cellular Interface Tham số di động
. 4G : FDD LTE, TDD LTE
. 3G : WCDMA
. 2G : GSM/EDGE
LTE Data Rate: Cat 4, 150Mbps (DL), 50Mbps (UL)
2 Processor & I/O Interface 400 MHz CPU; 16MB DDR2 RAM, 64MB Flash Memory (Chip Qualcom)
1 x SIM Card Slots
2 x LAN 10/100 Mbps Ethernet ports
1 x WAN 10/100 Mbps Ethernet port
Reset Button
Console: 1 x RS232 (Chưa theo chuẩn DB9)
3 x SMA connectors for detachable LTE antenna
Không
1 x RS485 (D+/D-)
1 x RS232 (TXD/RXD)
4 x DI, 5 x DO (Alarm +/-) (Optional có thể mở rộng)
3 Physical Characteristics Dự kiến vỏ sắt/ nhôm
Dự kiến: IP 40
130x115x30 mm
InstallationFDIN Rail (Default) or Wall Mount (Optional)
4 LED Display 1 x VPN status LED (Green)
1 x SIM1 status LED (Green)
1 4G Led
WAN Led/ LAN Led
5 Power Supply 12 VDC/ 1A (7- 36 VDC Range)
6 Software
6.1 Network Protocols: IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 dual stack, DHCP server and client, PPPoE, Static IP, SNTP, GPS sync time, DNS Proxy,
Không. Của riêng các nhà sản xuất.
IEC 101/104. Protocol Converter
6.2 Routing/Firewall: NAT, Virtual Server, DMZ, MAC Filter, URL Filter, IP Filter, VLAN, Static Routing and RIP-1/2
6.3 VPN: OpenVPN, L2PT, PPTP
6.4 Wireless Connectivity: Có khả năng chuyển kết nối giữa vô tuyến và hữu tuyến
6.5 Others:
6.6 Alarm: VPN/WAN Disconnect
7 Protocol Converter IEC 101 to IEC 104
IEC 62056/DLMS/DLT645 to IEC 104
Modbus RTU to IEC 104
Modbus RTU to Modbus TCP
Update firmware OTA update firmware, update Protocol
8 Management Software Web GUI for remote and local management, CLI
Dual Image firmware upgrade by Web GUI
Syslog monitor
SNMP, TR069
Remote management via SSH v2, HTTPS
Local management via Telnet, SSH v2, HTTP/HTTPS