AMRMobility- Phần mềm cho giải pháp thu thập dữ liệu công tơ điện tử bán thủ công trên các thiết bị di động thông minh. Phần mềm hỗ trợ nhân viên các điện lực thu thập dữ liệu chỉ số điện năng của công tơ điện tử có khả năng truyền thông qua môi trường sóng vô tuyến (RF)

Tiện ích vượt trội và khác biệt: Phần mềm kết nối với hệ thống server quản lý khách hàng để lấy thông tin khách hàng cần thu thập dữ liệu. Kết quả đọc dữ liệu được đồng bộ từ thiết bị di động lên hệ thống server quản lý.

Đa chức năng: Người dùng có thể thu thập dữ liệu theo từng công tơ được lựa chọn hoặc theo từng nhóm công tơ, từng lộ đường dây hoặc sổ ghi chỉ số.

Hỗ trợ đa giao thức: Phần mềm hỗ trợ thu thập nhiều chủng loại công tơ điện tử truyền thông RF có trên lưới điện Việt Nam